Więzienie za długi, czy to naprawdę możliwe ?

Trafienie do więzienia za długi jest możliwe, jednak tylko w niektórych przypadkach. Osoby, które mają problemy ze spłaceniem chwilówek i innych zobowiązań nie powinny się obawiać. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku wyłudzeń oraz unikaniem podatków. Postępowanie zaostrzono również w przypadku dłużników zalegających z płatnością alimentów.

Unikanie podatków

Narażenie na straty Urzędu Skarbowego wiąże się z poważnymi problemami. Kary za unikanie płacenia podatków mogą być bardzo wysokie. Aby sklasyfikować rodzaj popełnionego czynu należy ustalić wysokość strat, jakie zostały poniesione przez Urząd Skarbowy w wyniku niezapłaconego podatku. Możliwe jest wykroczenie i przestępstwo skarbowe. Z pierwszym do czynienia mamy wtedy, gdy straty te nie przekraczają pensji minimalnej, natomiast przestępstwo ma miejsce, gdy straty wynoszą więcej niż pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia.

Wysokość kary zależy od indywidualnej sytuacji. Art. 28. Kodeksu karnego skarbowego wskazuje, że za unikanie płacenia podatku można stracić wolność na okres od 2 do 10 lat. Jeśli jednak do popełnionego czynu dochodzą inne przestępstwa i oszustwa podatkowe, według art. 39 Kodeksu karnego skarbowego może to być nawet 15 lat.

Wyłudzenie kredytu i utrudnianie egzekucji komorniczej

Do wyłudzenia dojść może wtedy, gdy pożyczkobiorca celowo przedstawi sfałszowane zaświadczenia o wynagrodzeniu lub gdy posłuży się skradzionym dowodem. Więzienie może grozić również w sytuacji, gdy dłużnik celowo ukrywa dobra materialne, które mogłyby zostać zajęte przez komornika. Ukrywanie majątku grozi pozbawieniem wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Do więzienia trafić można również z powodu celowego niezapłacenia grzywny – wtedy kara wynosi maksymalnie 30 dni.

Długi alimentacyjne

Kiedy dłużnik zalega z płaceniem alimentów i nie poczuwa się do obowiązku ich uregulowania również po wezwaniu do zapłaty, zostaje w pierwszej kolejności kierowany do prac publicznych. Jeśli nie zgodzi się na ich wykonywanie może zostać pozbawiony wolności nawet na okres 2 lat.