Poznaj umowę, zanim podpiszesz – pomoc w uzyskaniu kredytu dla zadłużonych

Wiele osób, które są zadłużone i nie mają płynności finansowych lub płynność ta została częściowo utracona, nie wie, gdzie szukać pomocy i do kogo zwrócić się z prośbą. W efekcie ich sytuacja tylko się pogarsza. Każdy konsument ma prawo do wsparcia finansowego, także w sytuacji, gdy jego sytuacja jest trudna. Wszystko jednak zależy od odpowiednio skonstruowanej umowy pożyczkowej. Jakie są jej założenia ogólne?

Podstawowe elementy – pomoc w uzyskaniu kredytu dla zadłużonych

W jaki sposób firmy pozabankowe określają warunki kredytowania? Czy, jeśli nie podlegają prawu bankowemu, muszą stosować się do jakichkolwiek wytycznych? Oczywiście, że tak. Dając pomoc w uzyskaniu kredytu dla zadłużonych, muszą one przedstawić umowę zgodną z ustawą o kredycie konsumenckim. Jakie podstawowe dane powinny się w niej znaleźć?

Formalnie umowa o kredyt konsumencki powinna określać:

  1. imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego;
  2. rodzaj kredytu;
  3. czas obowiązywania umowy;
  4. całkowitą kwotę kredytu;
  5. terminy i sposób wypłaty kredytu.

Elementy szczegółowe umowy nazwanej

Jednak te elementy to nie wszystko, czego można oczekiwać od kredytu konsumenckiego, w tym wypadku od pomocy w uzyskaniu kredytu dla zadłużonych. W jaki sposób powinno się informować o pozostałych warunkach pożyczki? Wszystko zostało przewidziani przez ustawę. Dlatego właśnie umowa nazwana pożyczkowa powinna określać także:

  1. zasady i terminy spłaty kredytu, w szczególności kolejność zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy. Jeżeli w ramach kredytu stosuje się różne stopy oprocentowania dla różnych należności kredytodawcy, należy także podać kolejność zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet różnych należnych sald, dla których stosuje się różne stopy oprocentowania;
  2. zestawienie zawierające terminy i zasady płatności odsetek oraz wszelkich innych kosztów kredytu, w przypadku gdy kredytodawca lub pośrednik kredytowy udziela karencji w spłacie kredytu;
  3. roczną stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu;
  4. skutki braku płatności oraz kilka dodatkowych informacji, które różnią się w zależności od typu umowy.