Kredyt dla firm na oświadczenie – w jakich okolicznościach się sprawdza?

Współczesne prowadzenie własnej działalności nie należy do łatwych. Konkurencja jest naprawdę duża, dlatego niezbędny jest dobry plac, strategia marketingowa i oczywiście odpowiednio wysokie fundusze, które pozwolą wyprowadzić firmę ponad rywali biznesowych. Niekiedy nie tylko rozwój firmy, ale również jej przyszłość, a nawet istnienie uzależnione są od finansów, które należy jak najszybciej zdobyć.

Jak działa oświadczenie?

Wyjaśnienia zaczniemy od strony prawnej, ponieważ to ono narzuca na wszystkie instytucje konieczność oceny ryzyka związanego z udzieleniem zobowiązania konkretnej firmie lub konsumentowi. Art.9 z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz.715) wskazuje, że:

Kredytodawca przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki jest zobowiązany do dokonania oceny ryzyka kredytowego konsumenta.”

Kolejny podpunkt mówi jednak o tym, że:

Ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy.”.1

Oświadczenie składane jest w formie pisemnej podczas wypełniania wniosku lub też słownie w trakcie rozmowy telefonicznej z przedstawicielem instytucji finansowej. Nie trzeba żadnych dodatkowych dokumentów. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wskazane przez wnioskującego dochody wzbudzą wątpliwości.

Sytuacje, w których kredyt dla firm na oświadczenie to idealne rozwiązanie

  • Rozwój przedsiębiorstwa – zakup nowych maszyn czy modernizacja linii produkcyjnej jest niezbędna, by przejść na kolejny etap w prowadzeniu swojego przedsiębiorstwa. Posiadając liczne drobne zobowiązania, w tym również leasing, bank może nie zaakceptować wniosku. Kredyt dla firm na oświadczenie w firmie Gotówka na już wymaga wskazania dochodów i to na tej podstawie podejmowana jest decyzja o przydzieleniu.

  • Firmie grozi utrata płynności finansowej – niemal każda firma doświadczyła sytuacji, w której klienci zalegali z opłaceniem faktur, w wyniku czego pokrycie wydatków przedsiębiorstwa było niemożliwe.

1http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111260715/T/D20110715L.pdf