Pożyczki dla zadłużonych przez internet

Zaciągnięcie pożyczki dla zadłużonych przez internet nie wydają się dobrym pomysłem. Kolejne zobowiązanie mogłoby przecież pogorszyć sytuację finansową, a nawet doprowadzić do wszczęcia postępowania komorniczego, prawda? W praktyce okazuje się jednak, że osoba zadłużona dostająca szansę na otrzymanie pożyczki ma okazję uwolnić się od długów i spłacać jedno zobowiązanie, a więc jedną ratę miesięcznie. Istotne, by sytuację tę rozwiązać bezpiecznie i rozważnie.

Suma dochodów i zobowiązań, czyli analiza budżetu domowego

Nie ma bezpiecznego pożyczania bez dokładnej wiedzy na temat swoich dochodów oraz celów, na jakie pieniądze są wydawane. Regularna, comiesięczna analiza budżetu często wskazuje, że duża ilość wydatków nie była ważna, a pieniądze, jakie na nie wydano można było zaoszczędzić lub spłacić zaległe zobowiązania. Planowanie budżetu pozwoli upewnić się, że otrzymywany dochód pozwoli nam regulować raty pożyczki dla zadłużonych przez internet w terminie.

Pożyczka dla zadłużonych przez internet – jaka najkorzystniejsza?

  • Taka, która oferuje nie tylko atrakcyjne oprocentowanie, ale również koszty dodatkowe – choć po w uchwaleniu ustawy antylichwiarskiej, której celem było między innymi poręczenie pożyczkiobniżenie kosztów pozaodsetkowych, firmy pożyczkowe nie mogą przekraczać 25 proc. całkowitej kwoty kredytu i 30 proc. w stosunku rocznym od części zmiennej, to można znaleźć firmę, która nie oferuje maksimum tych progów.

  • Taka, która pozwala spłacić zobowiązanie wcześniej bez naliczenia żadnych dodatkowych opłat oraz przesunąć termin spłaty. Na wszelki wypadek warto zwrócić również uwagę na odsetki za opóźnienie w spłacie.

  • Taka, która nie wymaga stosu dokumentów i formalności – pożyczki dla zadłużonych przez internet znane są z niewielkiej ilości dokumentów, jednak nie w każdym przypadku wystarczy tylko dowód i oświadczenie o dochodach.

  • Taka, która jest maksymalnie dopasowana do indywidualnej sytuacji finansowej – nie warto spieszyć się z wyborem, nawet jeśli czas by naglił. Poświęcenie kilku minut na przeanalizowanie najważniejszych informacji oraz opinii w sieci pozwoli wybrać dobrze.

Kredyt dla firm na oświadczenie

Współczesne prowadzenie własnej działalności nie należy do łatwych. Konkurencja jest naprawdę duża, dlatego niezbędny jest dobry plac, strategia marketingowa i oczywiście odpowiednio wysokie fundusze, które pozwolą wyprowadzić firmę ponad rywali biznesowych. Niekiedy nie tylko rozwój firmy, ale również jej przyszłość, a nawet istnienie uzależnione są od finansów, które należy jak najszybciej zdobyć.

Jak działa oświadczenie?

Wyjaśnienia zaczniemy od strony prawnej, ponieważ to ono narzuca na wszystkie instytucje konieczność oceny ryzyka związanego z udzieleniem zobowiązania konkretnej firmie lub konsumentowi. Art.9 z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz.715) wskazuje, że:

Kredytodawca przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki jest zobowiązany do dokonania oceny ryzyka kredytowego konsumenta.”

Kolejny podpunkt mówi jednak o tym, że:

Ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy.”.1

Oświadczenie składane jest w formie pisemnej podczas wypełniania wniosku lub też słownie w trakcie rozmowy telefonicznej z przedstawicielem instytucji finansowej. Nie trzeba żadnych dodatkowych dokumentów. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wskazane przez wnioskującego dochody wzbudzą wątpliwości.

Sytuacje, w których kredyt dla firm na oświadczenie to idealne rozwiązanie

  • Rozwój przedsiębiorstwa – zakup nowych maszyn czy modernizacja linii produkcyjnej jest niezbędna, by przejść na kolejny etap w prowadzeniu swojego przedsiębiorstwa. Posiadając liczne drobne zobowiązania, w tym również leasing, bank może nie zaakceptować wniosku. Kredyt dla firm na oświadczenie w firmie Gotówka na już wymaga wskazania dochodów i to na tej podstawie podejmowana jest decyzja o przydzieleniu.

  • Firmie grozi utrata płynności finansowej – niemal każda firma doświadczyła sytuacji, w której klienci zalegali z opłaceniem faktur, w wyniku czego pokrycie wydatków przedsiębiorstwa było niemożliwe.

1http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111260715/T/D20110715L.pdf