Wiele osób, które są zadłużone i nie mają płynności finansowych lub płynność ta została częściowo utracona, nie wie, gdzie szukać pomocy i do kogo zwrócić się z prośbą. W efekcie ich sytuacja tylko się pogarsza. Każdy konsument ma prawo do wsparcia finansowego, także w sytuacji, gdy jego sytuacja jest trudna. Wszystko jednak zależy od odpowiednio skonstruowanej umowy pożyczkowej. Jakie są jej założenia ogólne?

Podstawowe elementy – pomoc w uzyskaniu kredytu dla zadłużonych

W jaki sposób firmy pozabankowe określają warunki kredytowania? Czy, jeśli nie podlegają prawu bankowemu, muszą stosować się do jakichkolwiek wytycznych? Oczywiście, że tak. Dając pomoc w uzyskaniu kredytu dla zadłużonych, muszą one przedstawić umowę zgodną z ustawą o kredycie konsumenckim. Jakie podstawowe dane powinny się w niej znaleźć?

Formalnie umowa o kredyt konsumencki powinna określać:

 1. imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego;
 2. rodzaj kredytu;
 3. czas obowiązywania umowy;
 4. całkowitą kwotę kredytu;
 5. terminy i sposób wypłaty kredytu.

Elementy szczegółowe umowy nazwanej

Jednak te elementy to nie wszystko, czego można oczekiwać od kredytu konsumenckiego, w tym wypadku od pomocy w uzyskaniu kredytu dla zadłużonych. W jaki sposób powinno się informować o pozostałych warunkach pożyczki? Wszystko zostało przewidziani przez ustawę. Dlatego właśnie umowa nazwana pożyczkowa powinna określać także:

 1. zasady i terminy spłaty kredytu, w szczególności kolejność zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy. Jeżeli w ramach kredytu stosuje się różne stopy oprocentowania dla różnych należności kredytodawcy, należy także podać kolejność zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet różnych należnych sald, dla których stosuje się różne stopy oprocentowania;
 2. zestawienie zawierające terminy i zasady płatności odsetek oraz wszelkich innych kosztów kredytu, w przypadku gdy kredytodawca lub pośrednik kredytowy udziela karencji w spłacie kredytu;
 3. roczną stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu;
 4. skutki braku płatności oraz kilka dodatkowych informacji, które różnią się w zależności od typu umowy.

Dług-Jak go zminimalizować

Konsumenci, którzy mają zamiar wziąć kredyt lub pożyczkę, muszą pamiętać o kilku podstawowych kwestiach dotyczących warunków. Jednym z nich jest kwota spłaty, innym termin, w jakim każda z rat powinna zasilać konto firmy, jeszcze innym jest słynne RRSO. Czym tak naprawdę jest i jaki ma wpływ na pożyczkę?

RRSO a pożyczka dla zadłużonych

Skrótem RRSO określa się rzeczywisty koszt, jaki każdy z konsumentów, którzy decydują się na podpisanie umowy pożyczkowej musi opłacić. Jego rozwinięciem jest Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, lecz na tym nie powinno się kończyć tłumaczenia. Sam skrót nie mówi bowiem zbyt wiele. Na RRSO składają się różne czynniki, a ono samo kształtuje ostateczną wartość kredytowania pożyczki dla zadłużonych. Dzięki temu można oszacować nie tylko kwotę miesięczną raty, ale także kwotę ostateczną, która pozostaje od początku do spłaty.

Po co konsumenci mają znać RRSO?

Właściwie już sama definicja RRSO pokazuje jego sens. Jest to doskonały probierz możliwości kredytowych. Dzięki niemu można sprawdzić, jak wiele będzie trzeba zapłacić za kredyt w danym miesiącu. Oczywiście rata zwykle nie jest stała, dlatego jej wartość musi być wciąż na nowo obliczana. Na całość składają się:

 • Wartość RRSO,
 • Ubezpieczenie kredytowe,
 • Prowizja, jaką ustala firma pożyczkowa,
 • Kwota samej pożyczki.

Wartości RRSO a porównywanie ofert

Jednak praktyczne zastosowanie Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania widać na przykładzie porównywania ofert różnych instytucji. Warto wziąć ją wówczas pod uwagę, by z łatwością sprawdzić, jak wiele będzie trzeba oddać z jednego kredytu w jednej z firm w porównaniu do drugiej. Nie zawsze bowiem oprocentowanie, które podaje się ogólnie jest miarodajne. Pożyczka dla zadłużonych jest więc prosta do zweryfikowania dzięki tym czterem, choć trzem, enigmatycznym literom: RRSO.

Oczywiście znajomość RRSO nie jest kluczowa, jednak nawet przepisy zauważyły nieprawidłowości w ukazywaniu rzeczywistego kosztu pożyczki i jakiś czas temu nakazano firmom pożyczkowym dokładnie prezentować wartość RRSO w reklamach i biuletynach reklamowych.