Kłopoty ze spłaceniem długów ma coraz więcej Polaków. Nieodpowiedzialne korzystanie z ofert firm pożyczkowych, brak zabezpieczenia finansowego lub nagła zmiana sytuacji, na przykład utrata pracy przyczyniają się do powstawania zadłużenia, z którym niekiedy bardzo trudno sobie poradzić. Rosnące zadłużenie czyli działania, które są niekorzystne dla wierzyciela prowadzą do prób odzyskania długu poprzez windykację.

Windykacja – początek problemów

Kiedy klient nie wywiązuje się z umowy i nie płaci rat w terminie, wierzyciel rozpoczyna działania windykacyjne samodzielnie lub zlecając je odpowiedniej firmie. W wyniku jej działania nastąpić ma odzyskanie pożyczonych środków. Windykacja powinna opierać się przede wszystkim na próbie dogadania się z dłużnikiem i ustaleniu korzystnego dla obu stron spłacania zadłużenia. Firmy windykacyjne kontaktują się zazwyczaj poprzez listowne wezwania do zapłaty. Formą kontaktu mogą być również wiadomości SMS oraz e-mail. Do działań windykacyjnych zaliczają się także rozmowy telefoniczne, których celem jest uświadomienie dłużnika o konsekwencjach niespłacania długu, a także negocjacje, które pomogą ustalić kolejne etapy zwracania zadłużenia. Warto zatem nie unikać kontaktu z firmą windykacyjną, ponieważ może to prowadzić do pogorszenia sytuacji i w ostateczności do wszczęcia postępowania komorniczego.

Kiedy windykator nadużywa swojej władzy…

Dłużnik powinien znać swoje prawa oraz zakres obowiązków windykatora, by móc ochronić się przed sytuacjami, w których wykorzystuje on swoje uprawnienia. Należy wiedzieć, że firma windykacyjna nie może zajmować majątku ani spisywać wartościowych przedmiotów znajdujących się w mieszkaniu. Niezgodne z prawem jest straszenie dłużników sądem oraz wizytą windykatora. Choć windykator może pojawić się w miejscu zamieszkania, to dłużnik nie ma obowiązku wpuścić go do domu, a ten nie ma prawa wypytywać sąsiadów i rodziny dłużnika, a także ujawniać im szczegółów sytuacji. Nie może również pojawić się w miejscu pracy osoby zadłużonej.