kredyty pozabankowe

Korzystanie z instytucji pozabankowych staje się coraz popularne. Dzieje się tak przede wszystkim z powodu zaostrzonych przepisów prawnych, dzięki którym dochodzi do zdecydowanie mniejszej ilości oszustw, a także w wyniku dostosowywania ofert do klientów. Parabanki wychodzą naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom, dlatego proponują pożyczki pozabankowe również zadłużonym oraz na oświadczenie.

Bez sprawdzania BIK?

Zaciągnięcie zobowiązania w banku wiąże się z koniecznością posiadania dobrej zdolności kredytowej. Banki sprawdzają historię kredytową klienta, by upewnić się, że nie powstaną problemy związane ze spłatą zobowiązania. Obecnie na liście BIK widnieje ponad 2,78 miliona Polek i Polaków, a kwota zobowiązań kredytowych, na jaką powstało zadłużenie to 34,04 mld złotych, czyli aż 46. proc. wszystkich zadłużeń1. Osoby, które widnieją na liście, nie mają zdolności lub wykazują zbyt niskie dochody muszą korzystać z innych rozwiązań. Pożyczki pozabankowe na oświadczenie to jeden ze sposobów, dzięki któremu mogą zaciągnąć zobowiązanie.

Proces przyznania pożyczki na oświadczenie

W przypadku normalnych pożyczek pozabankowych, instytucje sprawdzają dokładnie wszystkie informacje, dzięki którym są w stanie określić, czy pożyczkobiorca będzie rzetelnym klientem. Jedną z podstawowych czynności jest sprawdzenie list BIK i BIG. Dodatkowo sprawdzane są informacje o dochodach oraz zatrudnieniu. Korzystając z pożyczki na oświadczenie w instytucji pozabankowej, wymagane jest samodzielnie napisane oświadczenie o osiąganych dochodach. Wiele z nich posiada w swojej ofercie również pożyczki online. Przyznanie odbywa się na podstawie dostarczonego oświadczenia, najczęściej poprzez wypełnienie formularza oraz na potwierdzeniu danych w procesie weryfikacji – przelew z konta osobistego na zazwyczaj 0,01 zł.

Zalety pożyczek pozabankowych na oświadczenie

 • Przyznawane bez względu na zdolność kredytową
 • pożyczka nawet do 20 000 zł
 • pożyczka zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców
 • łatwy i krótki proces rozpatrzenia wniosku.

Wiele osób, które są zadłużone i nie mają płynności finansowych lub płynność ta została częściowo utracona, nie wie, gdzie szukać pomocy i do kogo zwrócić się z prośbą. W efekcie ich sytuacja tylko się pogarsza. Każdy konsument ma prawo do wsparcia finansowego, także w sytuacji, gdy jego sytuacja jest trudna. Wszystko jednak zależy od odpowiednio skonstruowanej umowy pożyczkowej. Jakie są jej założenia ogólne?

Podstawowe elementy – pomoc w uzyskaniu kredytu dla zadłużonych

W jaki sposób firmy pozabankowe określają warunki kredytowania? Czy, jeśli nie podlegają prawu bankowemu, muszą stosować się do jakichkolwiek wytycznych? Oczywiście, że tak. Dając pomoc w uzyskaniu kredytu dla zadłużonych, muszą one przedstawić umowę zgodną z ustawą o kredycie konsumenckim. Jakie podstawowe dane powinny się w niej znaleźć?

Formalnie umowa o kredyt konsumencki powinna określać:

 1. imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego;
 2. rodzaj kredytu;
 3. czas obowiązywania umowy;
 4. całkowitą kwotę kredytu;
 5. terminy i sposób wypłaty kredytu.

Elementy szczegółowe umowy nazwanej

Jednak te elementy to nie wszystko, czego można oczekiwać od kredytu konsumenckiego, w tym wypadku od pomocy w uzyskaniu kredytu dla zadłużonych. W jaki sposób powinno się informować o pozostałych warunkach pożyczki? Wszystko zostało przewidziani przez ustawę. Dlatego właśnie umowa nazwana pożyczkowa powinna określać także:

 1. zasady i terminy spłaty kredytu, w szczególności kolejność zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy. Jeżeli w ramach kredytu stosuje się różne stopy oprocentowania dla różnych należności kredytodawcy, należy także podać kolejność zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet różnych należnych sald, dla których stosuje się różne stopy oprocentowania;
 2. zestawienie zawierające terminy i zasady płatności odsetek oraz wszelkich innych kosztów kredytu, w przypadku gdy kredytodawca lub pośrednik kredytowy udziela karencji w spłacie kredytu;
 3. roczną stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu;
 4. skutki braku płatności oraz kilka dodatkowych informacji, które różnią się w zależności od typu umowy.

Dług-Jak go zminimalizować

Konsumenci, którzy mają zamiar wziąć kredyt lub pożyczkę, muszą pamiętać o kilku podstawowych kwestiach dotyczących warunków. Jednym z nich jest kwota spłaty, innym termin, w jakim każda z rat powinna zasilać konto firmy, jeszcze innym jest słynne RRSO. Czym tak naprawdę jest i jaki ma wpływ na pożyczkę?

RRSO a pożyczka dla zadłużonych

Skrótem RRSO określa się rzeczywisty koszt, jaki każdy z konsumentów, którzy decydują się na podpisanie umowy pożyczkowej musi opłacić. Jego rozwinięciem jest Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, lecz na tym nie powinno się kończyć tłumaczenia. Sam skrót nie mówi bowiem zbyt wiele. Na RRSO składają się różne czynniki, a ono samo kształtuje ostateczną wartość kredytowania pożyczki dla zadłużonych. Dzięki temu można oszacować nie tylko kwotę miesięczną raty, ale także kwotę ostateczną, która pozostaje od początku do spłaty.

Po co konsumenci mają znać RRSO?

Właściwie już sama definicja RRSO pokazuje jego sens. Jest to doskonały probierz możliwości kredytowych. Dzięki niemu można sprawdzić, jak wiele będzie trzeba zapłacić za kredyt w danym miesiącu. Oczywiście rata zwykle nie jest stała, dlatego jej wartość musi być wciąż na nowo obliczana. Na całość składają się:

 • Wartość RRSO,
 • Ubezpieczenie kredytowe,
 • Prowizja, jaką ustala firma pożyczkowa,
 • Kwota samej pożyczki.

Wartości RRSO a porównywanie ofert

Jednak praktyczne zastosowanie Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania widać na przykładzie porównywania ofert różnych instytucji. Warto wziąć ją wówczas pod uwagę, by z łatwością sprawdzić, jak wiele będzie trzeba oddać z jednego kredytu w jednej z firm w porównaniu do drugiej. Nie zawsze bowiem oprocentowanie, które podaje się ogólnie jest miarodajne. Pożyczka dla zadłużonych jest więc prosta do zweryfikowania dzięki tym czterem, choć trzem, enigmatycznym literom: RRSO.

Oczywiście znajomość RRSO nie jest kluczowa, jednak nawet przepisy zauważyły nieprawidłowości w ukazywaniu rzeczywistego kosztu pożyczki i jakiś czas temu nakazano firmom pożyczkowym dokładnie prezentować wartość RRSO w reklamach i biuletynach reklamowych.

więzienie za długi

Trafienie do więzienia za długi jest możliwe, jednak tylko w niektórych przypadkach. Osoby, które mają problemy ze spłaceniem chwilówek i innych zobowiązań nie powinny się obawiać. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku wyłudzeń oraz unikaniem podatków. Postępowanie zaostrzono również w przypadku dłużników zalegających z płatnością alimentów.

Unikanie podatków

Narażenie na straty Urzędu Skarbowego wiąże się z poważnymi problemami. Kary za unikanie płacenia podatków mogą być bardzo wysokie. Aby sklasyfikować rodzaj popełnionego czynu należy ustalić wysokość strat, jakie zostały poniesione przez Urząd Skarbowy w wyniku niezapłaconego podatku. Możliwe jest wykroczenie i przestępstwo skarbowe. Z pierwszym do czynienia mamy wtedy, gdy straty te nie przekraczają pensji minimalnej, natomiast przestępstwo ma miejsce, gdy straty wynoszą więcej niż pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia.

Wysokość kary zależy od indywidualnej sytuacji. Art. 28. Kodeksu karnego skarbowego wskazuje, że za unikanie płacenia podatku można stracić wolność na okres od 2 do 10 lat. Jeśli jednak do popełnionego czynu dochodzą inne przestępstwa i oszustwa podatkowe, według art. 39 Kodeksu karnego skarbowego może to być nawet 15 lat.

Wyłudzenie kredytu i utrudnianie egzekucji komorniczej

Do wyłudzenia dojść może wtedy, gdy pożyczkobiorca celowo przedstawi sfałszowane zaświadczenia o wynagrodzeniu lub gdy posłuży się skradzionym dowodem. Więzienie może grozić również w sytuacji, gdy dłużnik celowo ukrywa dobra materialne, które mogłyby zostać zajęte przez komornika. Ukrywanie majątku grozi pozbawieniem wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Do więzienia trafić można również z powodu celowego niezapłacenia grzywny – wtedy kara wynosi maksymalnie 30 dni.

Długi alimentacyjne

Kiedy dłużnik zalega z płaceniem alimentów i nie poczuwa się do obowiązku ich uregulowania również po wezwaniu do zapłaty, zostaje w pierwszej kolejności kierowany do prac publicznych. Jeśli nie zgodzi się na ich wykonywanie może zostać pozbawiony wolności nawet na okres 2 lat.

wysokość podatków w Polsce

Wysokość podatku oblicza się na podstawie znajomości progu dochodowego, jaki obowiązuje podatnika, a także kwoty wolnej od podatku i kwoty zmniejszającej podatek. To, jaki próg podatkowy będzie obowiązywał podatnika uzależnione jest od wysokości dochodów, jakie osiągnie on w roku podatkowym.

 

Progi podatkowe w roku 2019 są takie same jak w latach poprzednich

 

Choć rząd od czasu do czasu zapowiada wprowadzenie zmian w wysokości progów podatkowych w Polsce, to w roku bieżącym, 2019, wynoszą one odpowiednio 18 proc. i 32. proc. Z pierwszego progu podatkowego rozliczają się podatnicy, których dochód za cały rok podatkowy nie przekroczył kwoty 85 528 złotych. Natomiast w sytuacji, kiedy ich dochód przekroczy kwotę 85 528 złotych, rozliczają się z drugiego progu podatkowego. 32 proc. podatku dotyczy wyłącznie kwoty, o którą przekroczono ustalony próg 85 528 złotych. Z pierwszego progu rozlicza się 97 proc. pracujących Polaków, co oznacza, że zaledwie 3 proc. Polaków zarabia na rękę więcej niż 7127 złotych.

Osoby będące w związku małżeńskim mogą skorzystać z możliwości wspólnego złożenia deklaracji PIT, co w niektórych przypadkach pozwala zmieścić się w niższym progu. Jeśli dochody za rok podatkowy jednego małżonka przekraczają próg 85 528 złotych, a drugiego są dużo niższe na tyle, że suma ich nie przekroczy dwukrotności wyznaczonego progu, to połączenie ich sprawi, że będą obowiązywać ich będzie 18 proc. podatku.

 

Jakie zmiany niesie rok 2018?

 

Nie zmieniono wysokości progów podatkowych, jednak wprowadzono zmiany dotyczące kwoty wolnej od podatku, która wynosi obecnie 8000 złotych. Oznacza to, że podatnik, którego dochód za rok podatkowy wyniósł mniej niż wskazana kwota, nie musi odprowadzać podatku oraz zostanie mu zwrócone 18 proc. podatku, który był odprowadzany przez pracodawcę w ciągu roku. W zależności od wysokości dochodu, kwota wolna od podatku może być stała lub wraz z jego wzrostem maleć. Trzecią składową potrzebną do obliczenia wysokości podatku jest kwota zmniejszająca podatek, a więc taka, którą odliczyć można od zaliczek na podatek odchodowy.

 

W sytuacji, kiedy osoba nie pozostawia testamentu, a spadek obejmuje wyłącznie długi, najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zrezygnowanie z niego, a więc odrzucenie spadku. Możliwość ta dotyczy wszystkich zstępnych, którzy kolejno po sobie muszą składać odpowiednie oświadczenie. Dzięki temu nie przejmą odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez spadkodawcę.

Gdzie i w jakim czasie złożyć dokumenty?

Termin na złożenie wniosku o przyjęciu lub odrzuceniu spadku upływa po 6 miesiącach od momentu, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Przepisy kodeksu cywilnego ponadto określają, że w przypadku nie złożenia żadnego oświadczenia, a więc zarówno o przyjęciu spadku, jak i jego odrzuceniu, jest to jednoznaczne z tym, że spadkobierca przyjął spadek. Wtedy terminem przyjętym do ustalenia okresu 6. miesięcy jest data śmierci spadkobiercy. Oznacza to, że od tego momentu odpowiada swoim majątkiem za długi spadkodawcy. W celu zabezpieczenia siebie i swoich zstępnych przed koniecznością regulowania nie swoich zobowiązań, oświadczenie należy złożyć przed sądem lub notariuszem.

Czy da się coś zrobić, jeśli termin upłynął?

Jeśli powiadomienie od sądu o otrzymaniu spadku znalazło się w skrzynce pocztowej to moment, w którym należy działać zdecydowanie. Prawo wskazuje możliwość uchylenia się od decyzji sądu poprzez złożenie wniosku o uchylenie się od skutków niezłożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w terminie. Nie jest to jednak proste, ponieważ należy przekonać sąd, że nastąpiły ku temu poważne powody. Do takich przyczyn należy między innymi problem z ustaleniem masy spadkowej, a więc długotrwały brak kontaktów przed śmiercią ze spadkodawcą lub nie wiedza o długach, które były ukrywane. Spadkobierca musi przekonać sąd, że dołożył wszelkich starań i podejmował odpowiednie działania, by ustalić stan masy spadkowej. Co istotne, czas na złożenie takiego wniosku upływa po 14 dniach od potwierdzenia odebrania decyzji sądu.

Kłopoty ze spłaceniem długów ma coraz więcej Polaków. Nieodpowiedzialne korzystanie z ofert firm pożyczkowych, brak zabezpieczenia finansowego lub nagła zmiana sytuacji, na przykład utrata pracy przyczyniają się do powstawania zadłużenia, z którym niekiedy bardzo trudno sobie poradzić. Rosnące zadłużenie czyli działania, które są niekorzystne dla wierzyciela prowadzą do prób odzyskania długu poprzez windykację.

Windykacja – początek problemów

Kiedy klient nie wywiązuje się z umowy i nie płaci rat w terminie, wierzyciel rozpoczyna działania windykacyjne samodzielnie lub zlecając je odpowiedniej firmie. W wyniku jej działania nastąpić ma odzyskanie pożyczonych środków. Windykacja powinna opierać się przede wszystkim na próbie dogadania się z dłużnikiem i ustaleniu korzystnego dla obu stron spłacania zadłużenia. Firmy windykacyjne kontaktują się zazwyczaj poprzez listowne wezwania do zapłaty. Formą kontaktu mogą być również wiadomości SMS oraz e-mail. Do działań windykacyjnych zaliczają się także rozmowy telefoniczne, których celem jest uświadomienie dłużnika o konsekwencjach niespłacania długu, a także negocjacje, które pomogą ustalić kolejne etapy zwracania zadłużenia. Warto zatem nie unikać kontaktu z firmą windykacyjną, ponieważ może to prowadzić do pogorszenia sytuacji i w ostateczności do wszczęcia postępowania komorniczego.

Kiedy windykator nadużywa swojej władzy…

Dłużnik powinien znać swoje prawa oraz zakres obowiązków windykatora, by móc ochronić się przed sytuacjami, w których wykorzystuje on swoje uprawnienia. Należy wiedzieć, że firma windykacyjna nie może zajmować majątku ani spisywać wartościowych przedmiotów znajdujących się w mieszkaniu. Niezgodne z prawem jest straszenie dłużników sądem oraz wizytą windykatora. Choć windykator może pojawić się w miejscu zamieszkania, to dłużnik nie ma obowiązku wpuścić go do domu, a ten nie ma prawa wypytywać sąsiadów i rodziny dłużnika, a także ujawniać im szczegółów sytuacji. Nie może również pojawić się w miejscu pracy osoby zadłużonej.